Espacio en blanco

espacio

 

 

Miga de pan Inicio

Título Medidas extraordinarias

APARTEKO NEURRIAK COVIDari AURRE EGITEKO

 Gogoan izan maskararen erabilera derrigorrezkoa dela, salbuespenak salbuespen.

Mascarilla

Derrigorrezkoa da Nafarroan maskara erabiltzea. 12 urte baino gehiagokoek nahitaez erabili beharko dute uneoro, pertsonen artean 1,5 metroko segurtasun tartea bermatzen den ala ez kontuan hartu gabe. 

Derrigorrezkoa da, halaber, 6 eta 12 urte bitartekoentzat eskolan eta distantzia mantendu ezin denean, eta gomendagarria 3 eta 5 urte bitartekoentzat. 

Hortaz, bide publikoan, aire zabalean eta publikoari zabaldutako eremu itxietan, une oro erabili behar da maskara, baita edozein garraiobideetan ere, salbu eta barruan doazen guztiak etxe berean bizi baldin badira. 

Salbuetsirik dago maskara erabiltzea honako kasu hauetan:

 • Arnasa hartzeko zailtasunen bat duten pertsonen kasuan, maskararen erabilerak larriagotu dezakeena. Kasu horietan, segurtasun-agenteek hala eskatzen badute, erantzukizunpeko adierazpen hori beteta eta sinatuta erakutsi beharko dute.
 • 1,5 metroko distantzia mantentzea bermatzen denean: 
  • Lantokietan (ez dira salbuetsita geratuko publikoari irekitako eremuak).
  • Elikagaiak eta edariak kontsumitzen diren bitartean, edo maskara erabiltzearekin bateraezinak diren jardueretan.
  • Kirol jarduerak egiten diren bitartean.
  • Bainua hartzen den bitartean, igerilekuetan edo bainurako gaitutako beste toki batzuetan. 
  • Biziguneetatik kanpo egiten diren naturari loturiko jardueretan, hala nola mendi-ibiliak, eskalada, mendi-igoerak, txirrindularitza eta antzekoak.  
 • Ezinbesteko kasuetan. 

Gainera, maskara erabiltzea gomendatzen da pribatuak diren eremu ireki zein itxietan, segurtasun tartea bermatzeko aukera balego ere, familia unitate desberdinetako pertsonak elkartzen direnean. 

Informazio gehiagorako, maskararen derrigortasunaren inguruan eta beste prebentzio neurri bereziei buruzko zalantzak argitzeko dokumentua (PDF, 351 KB).

Deskargatu kartela informazioarekin (JPG, 824 KB)

MEDIDAS POR ÁREAS - TÍTULO

NEURRIAK SAILKA

Espacio en blanco

Medidas extraordinarias

MUGIMENDUAK MUGATUTA

 • Nafarroako Foru Komunitateko lurralde osoan pertsonen sarrera eta irteera librea mugatu da, honako joan-etorriak justifikatzen ez badira: osasun-zentroetara eta ikastetxeetara joatea; lanera joatea; ohiko bizilekura itzultzea; adinekoak, adin gabeak, mendeko pertsonak, desgaitasuna duten pertsonak eta pertsona zaurgarriak zaintzea; lehen eta bigarren mailako lehiaketa profesional edo ofizialetarako kirol-taldekoak izatea; lehiaketetan parte hartzeko maila altuko kirolariak izatea; eta ezinbesteko kasuak.
 • Nafarroa zeharkatzen duten errepide eta bideetatik zirkulatu ahal izango da, baldin eta jatorria eta helmuga lurraldez kanpokoak badira.

GARRAIOA

 • Iruñerriko Hiri Garraioko ibilgailuen okupazioa %50era murriztu da. Ibilgailuetan gel hidroalkoholikoa banatzeko banagailuak egongo dira sarreran eta irteeran, eta leihoen erdiak irekita egongo dira.
 • Hiriarteko garraioan, autobusetan gel hidroalkoholikoa banatzeko banagailuak egongo dira sarreran eta irteeran.
 • Aurrekoa ez da aplikatuko eskola-garraioan.

BILERAK EREMU PUBLIKOAN ZEIN PRIBATUAN

 • Gehienez sei pertsona bilduko dira eremu publikoan eta pribatuan, bizikideen kasuan izan ezik. Maskara erabili behar da, eta gutxienez 1,5 metroko distantzia bermatu.
 • Arlo pribatuan, bilerak bizikidetza-unitatera mugatzea gomendatzen da eta pertsona ahulenak babestea.

MERKATARITZA ETA OSTALARITZA

 • Tabernak, jatetxeak eta jatetxe-establezimenduak itxita egongo dira, honako hauek izan ezik: hoteletako eta beste ostatu batzuetako jangelak, bertan ostatu hartuta daudenei jaten emateko; osasun-etxeak eta zentro soziosanitarioak; eskoletako jangelak eta izaera sozialeko jangela-zerbitzuak.
 • Eramateko janariak prestatu eta zerbitzatu ahal izango dira, aurretiko hitzorduarekin, eta eramateko kafea ere eman ahal izango da 21:00ak bitartean.
 • Debekatuta dago 21: 00etatik 8: 00etara alkohola saltzea.
 • Bingoak, joko-aretoak eta jolas-aretoak itxita egongo dira.

 • Hotel eta ostatu turistikoetan zona komunetan edukiera % 75ekoa izanen da. Banako logelak dituzten aterpetxeetan, edukiera % 75ekoa da eta ohatzeak dituzten logeletan % 50ekoa.
 • Merkataritzan edukiera %40koa izango da, eta saltokiak gehienez 21:00ak arte ireki ahal izango dira.
 • Saltoki-guneek ezin izango dute edukieraren % 40 gainditu haietan kokatutako lokal bakoitzean. Ezin izango da eremu komunetan geratu, ezta jolas-guneak erabili ere.
 • Azoka txikietan, postuak 4,5 metroz bereizita egon behar dira aurrez aurre, eta gutxienez 1,5 metroz albotik, edo, bestela, elementu isolatzaileen bidez bereizita. Pertsonen arteko 1,5 metroko distantzia bermatuko da.

OSPAKIZUNAK

 • Hilerrietan, Santu guztien egunean, 3 m2 bakoitzeko pertsona bat baimenduko da. 100.000 biztanletik gorako herrietan, edukiera gehienez 2.000 lagunekoa izango da. Ateak irekitzeko eta ixteko modua planifikatuko da, sartu-irtenak modu ordenatuan eta pixkanaka egin daitezen.
 • Gurtzarako lekuetan ezin da edukieraren % 30 gainditu. Maskara behar da eta pertsonako 2,25 metro koadro bermatu beharko dira. 
 • Bisitak gehienez 4 pertsonako taldeetan egingo dira, pertsonen artean 1,5 metroko distantzia mantenduta. Garbitzeko eta loreak jartzeko lanak aurretiko egunetan egin beharko dira.
 • Ezkontzetan, jaunartzeetan, bataioetan, sendotza-egunetan eta bestelako ospakizun erlijioso edo zibiletan ez da edukieraren% 50 gaindituko, eta pertsonako 2,25 metro koadro bermatu beharko dira. Ospakizunetan, zeremoniaren ondoren, ostalaritzako eta jatetxeetako establezimenduetan 1,5 metroko tartea errespetatuko da, gehienez 12 lagunentzako edukiera izango du barnealdean eta 18 lagunekoa kanpoaldean. Ezin izango da dantza pista erabili.
 • Beilatokietan pertsona-kontzentrazioa 25 pertsonara mugatuko da espazio irekietan eta 10era itxietan. Jarraigoa ez da inola ere 25 pertsona baino gehiagokoa izango.
 • Debekatuta dago kalean edatea edo antzeko ekintzak egitea.

ZENTRO, KLUB ETA ELKARTEAK

 • Bertan behera utziko dira adinekoen eta desgaituen egoitzetako bisitak eta irteerak, oso kasu berezietan izan ezik.
 • Eguneko zentroak eta eguneko egonaldiko tokiek ezingo dute % 75eko edukiera gainditu.
 • Aldinekoen klubetan edukiera % 30ekoa da.
 • Elkarteak eta sozietate gastronomikoak itxita egongo dira.
 • Ekitaldietarako funtzio anitzeko espazioak dituzten establezimenduetan ez da jarduerarik egingo.
 • Bajerak eta piperoak ezin dira ireki.

IKASTETXEAK

 • Maskara nahitaezkoa da irakasleentzat eta ikasleentzat Lehen Hezkuntzako 1. mailatik aurrera. Haur Hezkuntzan, sartzean eta ateratzean, atsedenaldian eta komunetan soilik.
 • Ordutegi mailakatuak daude sartzeko eta irteteko, eta jantokian.
 • Atsedenaldian, ikastalde bakoitzak leku mugatua du jolasteko eta ez daude baimenduta baloi eta kontaktu jolasak. 

Ikasle batek koronabirusarekin bateragarriak diren sintomak baditu

 • Banakako erabilerako gela batera eramango dute, helburu honetarako prestatuta. 
 • PCR bidez positiboa baieztatzen bada
  • Haur eta Lehen Hezkuntzan, ikastalde osoa bakartuko da. 
  • Bigarren Hezkuntzan, positibo eman duen ikaslea eta hurbileko kontaktutzat jotzen direnak soilik.
Garrantzitsua: zure seme-alabak koronabirusarekin bateragarriak diren sintomak baditu, ez duzu eskolara eraman behar.

Informazio gehiago informazio liburuxkan eta ohiko galderen dokumentuan.
2020-2021 ikasturteko kontingentzia-plana.

KULTUR JARDUERAK

 • Museo, erakusketa-areto, monumentu eta bestelako kultur ekipamenduetan, edukiera % 30ekoa izango da, eta jarduera gidatuak SEI pertsonara bitarteko taldeetan egin ahal izango dira. Ez da inauguraziorik egingo, ezta ekitaldi sozialik ere. Gehienez 21:00ak arte egongo dira irekita. 
 • Gida turistikoen bidezko jarduerak eta turismo aktiboko zein naturako irteerak, ahal dela, aurrez hitzordua eskatuta egingo dira, gehienez ere 12 pertsonako taldeetan. Jende-pilaketak sor daitezkeen lekuetatik igarotzea saihestuko da.
 • Liburutegietan edukiera %30ekoa da. Ez da haurrentzako jarduerarik egingo. Gehienez 21:00ak arte egongo dira irekita. 
 • Zinema, antzoki eta auditorioetako jarduerek aurrez esleitutako eserlekuak izango dituzte, edukieraren % 30era arte. Nolanahi ere, ezingo dira 200 pertsona. Gehienez 21:00ak arte egongo dira irekita. 
 • Jarduera kulturalak eta aire libreko aisiako jarduerak egiteko, % 30eko edukiera errespetatuko da, gehienez ere 100 pertsonako mugarekin.

KIROL ETA AIRE ZABALEKO JARDUERAK

 • Kirol-zentroek ezin dute izan % 30eko edukiera baino handiagoa barne-jardueretarako eta % 40koa baino handiagoa kanpoko-jardueretarako. Ezingo dira aldagelak, dutxak eta iturriak erabili, saunak, jacuzziak edo antzekoak. Gehienez ere 21:00ak arte ireki ahal izango dira, lehiaketetarako kirol profesionalaren kasuan izan ezik. 
 • Gimnasioetako kirol-jarduera aurretiko hitzorduarekin egin beharko da. Desplazamendu-jardueretan, pertsona bakoitzeko 20 m2 mantenduko dira, eta desplazamendurik gabekoetan, berriz, 8 m2. Maskara nahitaez erabili behar da.
 • Kirol-jarduera profesionalak publiko gabe egingo dira. 
 • Aisialdirako igerilekuek ezingo dute edukieraren %30a gainditu. Kirolerako igerilekuetan muga 10 pertsona izango da. Aldagelak erabil daitezke, baina ez dutxak. Gehienez 21:00ak arte egongo dira irekita. 
 • Espazio itxietan zuzendutako kirol-jarduera fisikoak egiteko taldeak gehienez 6 lagunekoak izanen dira.
 • Haurrentzako parkeak, kirolerako zonak eta skate pistak erabili daitezke, gehienez % 30eko edukierarekin. Gehienez 21:00ak arte egongo dira irekita. 

BESTE EGOERA BATZUK

Akademietan, autoeskoletan zein arautu gabeko irakaskuntzako ikastetxe pribatuetan edo prestakuntza-zentroetan ez da baimendutako gehieneko edukieraren% 40 gaindituko eta pertsonen arteko 1,5 metroko distantzia bermatuko da. Gehienez 21:00ak arte egongo dira irekita. 

Biltzarrak, negozio-bilerak eta hitzaldiak modu ez presentzialean egingo dira.

Debekatuta dago aire zabaleko tokietan erretzea, gutxienez 2 metroko tartea gorde ezin denean.

Ir a inicio de página