COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak ditut

COVID-19arekiko sintoma bateragarriak badituzu: Azken 10 egunetan bat-batean eztula hastea, irensteko mina edo sudurreko jariaketa ugaria, sukarrarekin edo sukarrik gabe.

Zaurigarria ez den edota eremu zaurigarrietan lan egiten ez duen eta sintoma arinak dituen biztanleriarentzat oro har

Ez du proba diagnostikorik edo isolamendurik egin beharko.

Prebentzio-neurri indartuak gomendatzen dira sintomak hasi eta ondorengo 10 egunetan:

 • maskara erabiltzea beste pertsona batzuekin dagoen guztietan
 • eskuak garbitzea
 • interakzio sozialak gutxitzea
 • pertsona zaurigarriekin egotea eta ekitaldi jendetsuetara joatea saihestea

Kontaktu estuei horren berri emango die, prebentzio-neurriak har ditzaten. 

Pertsona langile aktiboa bada, lanerako aldi baterako ezintasuna irizpide klinikoen arabera aginduko da, gainerako arnasketa-prozesu akutuen antzera. 

Larritasun-irizpideak aurkezten badira edo bilakaera okertzen bada: arnasa hartzeko zailtasuna edo 38ºC-tik gorako sukarra hiru egun baino gehiagotan, osasun-etxearekin harremanetan jarri. Osasun-profesionalek adieraziko dute proba diagnostikoak egiteko, zein tratamendu egin behar duen, segimendua nola egingo den eta, behar izanez gero, laneko baja luzatuko dute.

Talde zaurigarrietako pertsonentzat: 60 urteko eta hortik gorako pertsonak, inmunodepremituak eta haurdun daudenak

Kasu horietan, osasun-sistemak proba diagnostikoa egiteko agintzen da. 

Emaitza positiboa bada, ez dute isolamendurik egin beharko, eta prebentzio-neurriak aplikatuko dira 10 egunez (maskara erabiltzea beste pertsona batzuekin dagoen guztietan, eskuak garbitzea, interakzio sozialak gutxitzea eta pertsona ahulekin egotea zein ekitaldi jendetsuetara joatea saihestea).

Halaber, segimendu estuagoa egingo zaie okertu diren edo sintoma berriak agertu diren zaintzeko. 

Pertsona langile aktiboa bada, lanerako aldi baterako ezintasuna irizpide klinikoen arabera aginduko da, gainerako arnasketa-prozesu akutuen antzera.

Eremu zaurigarrian bizi edo lan egiten duten pertsonentzat

| Osasun-zentroak, zentro soziosanitarioak, eguneko zentroak, espetxeak eta instituzionalizatutako pertsonak dituzten beste zentro batzuk |

 • Osasun-sistemarekin harremanetan jarri beharko dute. 
 • Pertsona horiei guztiei proba diagnostikoa egingo zaie:
  • Emaitza negatiboa bada, nahikoa da prebentzio-neurri indartuak hartzea sintomak hasi eta ondorengo 10 egunetan (eremu guztietan maskara erabiltzea, interakzio sozialak murriztea eta pertsona ahulekin kontakturik ez izatea). Se les realizará una prueba diagnóstica:
  • Proba positiboa bada, zentro soziosanitarioetan bizi diren pertsonen kasuan, sintomak hasten direnetik 5 eguneko isolamendua egin beharko dute gutxienez, eta kontaktu estuak aztertuko dira. Ospitaleratutako pertsona bada, isolamendu-aldia haren egoera klinikoaren arabera egokituko da.
 • Zentro soziosanitario bateko langilearen kasuan, ez da lantokira joango sintomak hasi eta lehen 5 egunetan edo diagnostiko-egunetik aurrerako 5 egunetan sintomarik ez duten pertsonen kasuan
 • Egoiliarrekin harreman zuzena duten pertsonak izanez gero, test antigeno azkar negatibo bat beharko dute lanpostura berriro itzultzeko